Engerink Es

Toelichting

Namen van vroeger alhier gelegen boerderijen.

Beschrijving

Lopend van de Engerinksweg eerst in oostelijke richting, vervolgens in zuidelijke richting, daarna in westelijke richting en tenslotte in noordelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Nieuwbouwplan ten westen van de Brinkstraat (Diekman Es)

Vaststelling, wijziging, beloop: B&W besluit 2 november 2004.