Benkinkstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Alst├Ątsestraat (thans Kalanderstraat) o.-waarts tot de Veenstraat.

Geschiedenis

Naar de hier vroeger gelegen Benkinkkamp (niet officieel vastgesteld). Bij raadsbesluit van 14 augustus 1889 is hiervoor de naam "Beukinksteeg" vastgesteld; het gedeelte van de Willemstraat tot de Brinkstraat is op 27 april 1899 "Beukinkstraat", en het overige gedeelte "Beukinksteeg" genoemd. Laatstgenoemde naam is bij besluit van 29 maart 1926 gewijzigd in "Kortelandstraat", terwijl de Beukinkstraat bij besluit van 12 juli 1954 is vervallen.