Bothof

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het stadsgedeelte, oostelijk van de Oldenzaalsestraat, aan de zuidzijde van de spoorlijn naar Gronau (Dld.).

Geschiedenis

Zeer oude benaming die reeds ten tijde van de toekenning van de stadsrechten aan Enschede voorkomt en die vermoedelijk ontleend is aan een erve of hof (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 zijn de in dit stadsgedeelte aangelegde straten als volgt benoemd: "Bothofsteeg", "Hoge Bothof", "1e en 2e Bothofdwarsstraat" en "Hoge Bothofdwarsstraat" (voor wijzigingen op 27 april 1899 en later, zie bij deze straatnamen).