Bothofsteeg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat tot de oostelijke grens (Oostveenweg).

Geschiedenis

Naar "De Bothof", een zeer oude benaming, die reeds ten tijde van de toekenning van stadsrechten aan Enschede voorkomt en die vermoedelijk ontleend is aan een erve of hof (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Lage Bothofstraat" (zie aldaar).