Bottenkamp

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het stadsgedeelte tussen de Hengelosestraat en de Walhofstraat.

Geschiedenis

Volgens overlevering houdt deze benaming verband met de laatste rustplaats van de Heer van de Hölterhof en zijn volgelingen. Bij de bevrijding van Enschede in oktober 1597 zou Prins Maurits de Hölterhof hebben laten innemen en verwoesten en de daarbij gemaakte gevangenen aan de bij de Kottendijk gelegen Galgenmörsch hebben laten ophangen. Het gebeente van de Heer van Hölterhof en de overige bendeleden - zij moeten hier een waar schrikbewind hebben uitgeoefend - werd later in een stuk land begraven dat in de volksmond de benaming "Bottenkamp" kreeg (niet officieeel vastgesteld). De latere aanduiding was steeds "Boddenkamp", naar de oude Enschedese familie Bodde of Budde.