Botweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Kortendijk (thans Kottendijk) in n.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Deze benaming is vermoedelijk ontleend aan "De Bottenkamp"; in het raadsbesluit wordt de herkomst niet nader aangegeven (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij de hernieuwde vasstelling van alle straatnamen op 27 april 1899 is deze weg niet meer genoemd. In de na 14 augustus 1889 genomen raadsbesluiten wordt steeds de aanduiding "Boddenkamp" gebezigd.