Brilstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van het Hendrik Jan van Heekplein in n.o.-richting tot de Kalanderstraat.

Geschiedenis

Naar "De Bril", één van de zeven bolwerken die in de 16e eeuw door Mario Martinengo ter verdediging van de stad waren opgeworpen. Het bolwerk "De Bril" was gelegen aan de noordzijde van het tegenwoordige Hendrik Jan van Heekplein tussen de Raadhuisstraat en de Hofpassage, ter hoogte van de vroegere bad- en zweminrichting van Van Heek & Co N.V. Na de inneming van de stad door Prins Maurits op 19 oktober 1597 werd de stad ontmanteld en verdwenen ook de bolwerken (12 juli 1954). De Brilstraat maakte voordien deel uit van de Zuiderhagen, is bij raadsbesluit van 26 april 1971 vervallen en maakt thans deel uit van het Hendrik Jan van Heekplein.