Broeikast

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Gronausestraat eerst z.-waarts, daarna w.-waarts tot de Veenstraat (14 augustus 1889 oud-Enschede).

Geschiedenis

Volgens Joh. Buursink in zijn "Historisch stads-album van Enschede" blz. 67 moet een vroegere bekende stadsdokter zich in zijn verontwaardiging over het grote aantal geboorten in deze arme stadswijk eens hebben laten ontvallen: "het lijkt hier wel een broeikast!". Op 27 april 1899 vastgesteld als "1e Gronausedwarsstraat", welke naam bij besluit van 4 april 1921 is gewijzigd in "Gronausedwarsstraat".