C.F. Klaarstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat o.-waarts tot de Beltstraat.

Geschiedenis

Naar Christiaan Frederik Klaar, geb 19 maart 1870 te 's-Gravenhage, overl. 28 november 1950 te Enschede. Hij was van 1 mei 1900 tot 1 mei 1936 secretaris van de gemeente Enschede (29 mei 1936). Bij besluiten van de raad van voormalig Enschede van 14 augustus 1889 en 27 april 1899 was voor deze straat de naam "Getfertstraat" vastgesteld. Vervallen bij raadsbesluit van 8 mei 1972 en bij hetzelfde besluit opnieuw vastgesteld voor de nieuw aangelegde straat, die in plaats van de Gronausedwarsstraat is gekomen.