De Belt

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat eerst z.o.-waarts, daarna o.-waarts tot de Kuipersdijk.

Geschiedenis

Naar een vroeger aan het eind van deze straat gelegen molenbelt, waarop de met "Zuidermolen" of "Zuidmolen" aangeduide korenwindmolen c.q. stoomkoren- en pelmolen heeft gestaan (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij raadsbesluit van 27 april 1899 is hiervoor de naam "Beltstraat" vastgesteld.