De Hoed

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Beukinkstraat z.o.-waarts tot de Brinkstraat (niet officieel vastgesteld).

Geschiedenis

Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Berkenkamp" (als uitvloeisel van het raadsbesluit van 12 juli 1954 is de Berkenkamp vervallen).