De Krim

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het destijds tussen de Diezerstraat en Lindelaan gelegen stadsgedeelte, waar na de stadsbrand van 7 mei 1862 het met "De Krim" aangeduide complex woningen ontstond.

Geschiedenis

De herkomst van de benaming "De Krim" staat niet vast, hoewel algemeen wordt aangenomen, dat deze destijds is ontleend aan de Krim-oorlog. Een feit is wel dat het complex al dadelijk na oplevering met deze naam is aangeduid (niet officieel vastgesteld). Bij raadsbesluit van 14 augustus 1889 werden voor de in dit stadsgedeelte liggende straten de namen "1e, 2e en 3e Krimstraat" (aan laastgenoemde straat waren vóór de stadsbrand reeds 33 woningen gebouwd; na de brand verrezen in het hele complex nog eens 112 woningen) en "Krimpleintje" vastgesteld, welke namen bij besluit van 20 juli 1891 werden gewijzigd in resp. "Oranjestraat", "Prins Mauritsstraat" en "Prins Frederik Hendrikstraat". Bij besluit van 27 april 1899 werden hiervoor resp. de namen "Oranjestraat", "Mauritsstraat" en "Frederik Hendrikstraat" vastgesteld, terwijl het "Krimpleintje" toen "Lindelaan" werd genoemd. Nadat het woningcomplex in het tijdvak van 1927-1934 was afgebroken, zijn bij besluit van 2 mei 1938 de Frederik Hendrikstraat en de Mauritsstraat vervallen, en zijn de Oranjestraat en de Lindelaan door het besluit van 12 juli 1954 - aanleg Boulevard 1945 - ingaande 1956 vervallen. Het gehele terrein is na de 2e Wereldoorlog 1940-1945 opgenomen in het wederopbouwplan binnenstad en wordt thans globaal ingenomen door het Postkantoor en de bebouwing van de Burgemeester Edo Bergsmalaan (zakenpanden, woonflats en gebouw GGGD).