De Maerestraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Thorbeckelaan n.w.-waarts tot de Dr. Schaepmanlaan.

Geschiedenis

Naar Jhr. Charles de Maere, geb. 5 december 1802 te St. Niklaas, overl. 8 september te Gent. Hij was stichter van het in 1835 gebouwde herenhuis "Het Schuttersveld" en van een bontweverij en garenweverij op hetzelfde terrein. Hij behoorde tot degenen, die in de dertiger jaren van de vorige eeuw de stoot gaven tot de hernieuwde bloei van de Twentse textielnijverheid (13 februari 1919 oud-Enschede). Bij besluit van 22 november 1926 gewijzigd in "Van Kolstraat".