De Zoeten

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Minkmaatstraat in o.-richting.

Geschiedenis

De herkomst van deze benaming is niet bekend en ook niet meer te achterhalen. Het is niet uitgesloten dat zij in de volksmond is ontstaan als bijnaam voor een bewoner van deze weg. De volksmond stond vroeger vlug klaar met het geven van (bij)namen, ook en vooral wanneer het het benoemen van nog niet officieel vastgestelde straten en wegen betrof (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "1e Laaresweg", welke naam bij besluit van 26 februari 1923 werd gewijzigd in "Laaresstraat". De 2e Laaresweg (thans Leliestraat) en de Laaresdwarsstraat (thans Violenstraat) werden ook wel met "De Zoeten" aangeduid.