Dr. Ariënsstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Ribbeltsweg ongeveer n.-waarts tot de Faberstraat.

Geschiedenis

Naar Dr. Alphonse Marie August Joseph Ariëns, Ned. r.k. geestelijke en sociaal voorman, geb. 26 april 1860 te Utrecht, overl. 7 augustus 1928 te Amersfoort. Heeft van 1886 tot 1901 als kapelaan te Enschede pionierswerk verricht op het gebied van b.v. volkshuisvesting en vakorganisatie, zoals initiatief bouw woningen van de ver. "Help Mekaar" aan de Lipperkerkstraat, oprichting R.K. Twentse Fabrieksarbeidersbond, alcoholbestrijding (1 april 1914 voormalig Enschede). Vervallen bij besluit van 6 november 1973. Door uitvoering van het bestemmingsplan Dr. Ariënsstraat en omgeving is deze straat vervangen door het Ericapad.