Dr. Schaepmanstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Abel Tasmanstraat w.-waarts tot de Willem Barendszstraat.

Geschiedenis

Naar de r.k. staatsman, tevens Twentenaar, Dr. Hermanus Johannes Aloysius Maria Schaepman, geb. 2 maart 1844 te Tubbergen, overl. 21 januari 1903 te Rome. Zette zich o.m. in voor het kiesrecht, de persoonlijke diensplicht en de leerplichtwet. Neemt als staatsman, priester, dichter en redenaar belangrijke plaats in de Ned. Geschiedenis in (4 maart 1929 voormalig Lonneker). Bij besluit van 29 mei 1936 gewijzigd in "Cornelis Houtmanstraat".