Duivelskeuken

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat z.-waarts tot de Achterstraat (thans Stadsgravenstraat).

Geschiedenis

Naar het terrein gelegen tussen de Oldenzaalsestraat, de Van Lochemstraat en de Noorderhagen, aangeduid als "Duivelskeuken", vermoedelijk één van de zeven bolwerken, die in de 16e eeuw ter verdediging van de stad waren opgeworpen (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Van Lochemstraat".