Eekersdijk

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Schoolstraat z.-waarts tot de Dolphiaweg.

Geschiedenis

Deze weg, die zijn naam ontleent aan de weidegronden "De Eekmaat", is een gedeelte van een oude handelsweg; de naam "Eekmaat" is reeds zeer oud blijkens het gedicht "De ossens van Hofsteeboer" van Mej. C. Elderink (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 11 juli 1927 door voormalig Lonneker vastgesteld als "Eekmaatstraat".