Eekmaatstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Schoolstraat in w.-richting tot de Dolphiaweg.

Geschiedenis

Deze straat, die haar naam ontleent aan de weidegronden "De Eekmaat" is een gedeelte van een oude handelsweg; de naam "Eekmaat" is reeds zeer oud blijkens het gedicht "De ossens van Hofsteeboer" van Mej. C. Elderink (11 juli 1927 voormalig Lonneker, nadere omschrijving beloop vastgesteld op 29 mei 1936). De oude benaming luidde: "Ekersdijk", welke benaming bij besluit van 8 februari 1960 in ere is hersteld wegens verwarring van de Eekmaatstraat met de Dr. Eekmanstraat.