Espelolaan

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Weerseloseweg ongeveer n.w.-waarts tot de Haverrietweg.

Geschiedenis

Naar het hof "Hof Espelo", één van de vroegere bisschoppelijke hoven in Twente, behorende tot het kapittel van St. Pieter te Utrecht, en zetel van het geslacht Hofmeijer dat vanuit deze door genoemd kapittel aangewezen hoofdhof het hofmeijerschap over de onder het hofrecht van "Hof Espelo" ressorterende hofhorige erven uitoefende (29 mei 1936). Bij besluit van 4 april 1955 vervallen, daar het hier een particuliere weg betreft.