Faberplein

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het plein tussen de Faberstraat, Margrietstraat en De Bouterstraat

Geschiedenis

Naar Ir. J.H. Faber, geb. 1865, overl. 15 juni 1921. Was van 1 augustus 1902 tot 1 mei 1914 inspecteur volksgezondheid belast met het toezicht op de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting te Zwolle en heeft zich als zodanig zeer verdienstelijk gemaakt, ook voor de gemeente Enschede. Hij werkte o.m. krachtig mede tot de oprichting van de bouwvereniging "De Volkswoning" op 4 januari 1907 (1 april 1914 voormalig Enschede). Vervallen bij besluit van 6 augustus 1974.