Gronausedwarsstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Gronausestraat in z.-richting tot de Boulevard 1945 (4 april 1921 voormalig Enschede, gewijzigd 16 maart 1959).

Geschiedenis

Bij besluit van de raad van voormalig Enschede van 27 april 1899 was voor deze straat de naam "1e Gronausedwarsstraat" vastgesteld. Daarvóór luidde de oude benaming "Broeikast", zie aldaar. Bij besluit van 16 maart 1959 is de omschrijving van het beloop luidende: "van de Gronausestraat eerst in z.-, daarna in w.-richting tot de Veenstraat" gewijzigd. Het in w.-richting lopende gedeelte is aan de Veenstraat toegevoegd. Bij besluit van 8 mei 1972 is deze straat vervallen; voor de op ongeveer dezelfde plaats nieuw aangelegde straat is bij hetzelfde besluit de naam "C.F. Klaarstraat" vastgesteld (zie aldaar).