Groot Getfert

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar de gronden genaamd "Het Groot Getfert", ook "Getfoert" (niet officieel vastgesteld). Bij raadsbesluit van 14 augustus 1889 is voor het gedeelte tot de Diekmanssteeg (thans Bleekweg) de naam "Getfertweg" vastgesteld; bij besluit van 27 april 1899 is het gedeelte van de Bleekweg tot de grens erbij gevoegd. Laatsgenoemd gedeelte is bij besluit van 2 december 1931 "Gasfabriekstraat" genoemd.