Hasselerweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Hofmeijerweg eerst n.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Oude benaming van de weg naar de buurtschap Hasselo in de gemeente Weerselo (29 mei 1936). Door de omlegging van de Weerseloseweg bij raadsbesluit van 12 november 1956 vervallen.