Haverstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Langestraat n.w.-waarts tot de Markt.

Geschiedenis

Zeer oude benamingen ontleend aan Johannes Haver, die volgens het manuaal van de bisschoppelijke rentmeester van Twente omstreeks 1300 voor een door hem gebruikte tuin en een hem toebehorend erf, gelegen in de stad Enschede, elk jaar op 29 september 4 pachthoenders moest opbrengen (14 augustus 1889 en 27 april 1899 oud-Enschede). Het eerste gedeelte tot de Burgemeesterstraat werd heel vroeger ook aangeduid als "Achter de Wedemhoff". Bij besluit van 16 oktober 1967 samen met de Burgemeesterstraat gewijzigd in "Haverstraatpassage".