Hessenweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Veenstraat tot de Leemsteeg (tegenwoordig Rechterlaan).

Geschiedenis

De Hessenweg was een handelsweg, die de koopstad Deventer met M√ľnster (Dld.) verbond. Daar Enschede aan deze door uitgestrekte heidevelden en ander moeilijk begaanbaar terrrein lopende handelsweg was gelegen, namen reeds in 1344 de hessenwagens - door vier of meer paarden getrokken zware huifkarren - hun weg door of langs de stad. De oorsprong van de benaming "Hessen" staat niet vast, al wordt vrij algemeen aangenomen dat er verband bestaat tussen de hiermede aangeduide wegen en wagens, en het land Hessen in Duitsland, waar veel handelaren een voorname rol in het handelsverkeer op het Westen hebben gespeeld (14 augustus 1889, 27 april 1899 en 4 april 1921 voormalig Enschede, gewijzigd 12 juli 1954, 16 maart 1959, 6 april 1964 en 8 mei 1972). Bij de hernieuwde vaststelling van alle straatnamen op 27 april 1899 werd voor deze straat de naam "2e Gronausedwarsstraat" vastgesteld, waarvan de omschrijving luidde: "van de Gronausestraat z.-waarts doodlopend". Op 28 november 1919 is de straat in verband met de doortrekking naar de Veenstraat aan het openbare verkeer onttrokken en bij besluit van 4 april 1921 is de benaming gewijzigd in "Hessenweg" met als omschrijving: "van de Gronausestraat z.-waarts tot de Veenstraat". Op 16 maart 1959 is het in w.-richting lopende gedeelte er aan toegevoegd. Door de bouw van bejaardenwoningen en een bejaardentehuis van de "Stichting Hervormd Rusthuis" is deze straat bij raadsbesluit van 2 november 1976 vervallen.