Hoge Bothofdwarsstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Lipperkerkweg (thans -straat) tot de spoorbaan.

Geschiedenis

Naar "De Bothof", een zeer oude benaming, die reeds ten tijde van de toekenning van stadsrechten aan Enschede voorkomt en die vermoedelijk ontleend is aan een erve of hof (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 is voor het gedeelte van de Lipperkerkstraat tot de Lage Bothofstraat de naam "2e Bothofdwarsstraat vastgesteld; het gedeelte van de Lage Bothofstraat tot de spoorbaan werd toen niet meer in de beschrijving opgenomen.