Jochemsweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de spoorlijn Enschede-Boekelo in z.-richting tot de Bruggertstraat.

Geschiedenis

Naar het oude, aan de Strootsweg gelegen erve "De Jochems" (besluit van de burgemeester d.d. 11 mei 1943, gewijzigd 14 december 1964 en 26 april 1971). Daar deze weg in verband met de aanleg van de Westerval geen functie meer heeft, is hij bij raadsbesluit van 2 april 1984 vervallen.