Kerkgang

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van het Van Loenshof z.o.-waarts tot het Achter 't Hofje.

Geschiedenis

Toegangsweg naar het r.k. kerkhuis dat vroeger tegenover het einde van de straat lag, ca. 1665 werd gebouwd, bij de brand van 20 mei 1750 in vlammen opging en na de herbouw op 11 maart 1842 aan de gemeente werd verkocht, die het tot een openbare lagere school inrichtte (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 14 augustus 1889 was hiervoor de naam "Schoolstraatje" vastgesteld; oudere benamingen waren "Kerksteeg" en "Ganck naar Wijntjes" (zie aldaar). Als uitvloeisel van het raadsbesluit van 12 juli 1954 is deze straat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1955 vervallen.