Knijphoeksteeg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Langestraat z.o.-waarts tot het Achter 't Hofje.

Geschiedenis

Zeer oude benaming, ontleend aan het blok woningen dat tussen de Kerkgang en de Knijphoeksteeg heeft gelegen en als de "Knijphoek" werd aangeduid (27 april 1899). Bij besluit van 14 augustus 1889 werd voor deze steeg de naam "Stadhuisstraatje" vastgesteld. Als uitvloeisel van het besluit van 12 juli 1954 is deze steeg in verband met aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1955 vervallen; ze is thans het eerste gedeelte van de bij besluit van 12 juli 1954 vastgestelde "Raadhuisstraat".