Koffieboontje

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Horssteeg (thans 2e Emmastraat) in n.w.-richting tot de grens van de gemeente (op het terrein van het openbaar slachthuis, thans gedeeltelijk ingenomen door de Schaats- en Evenementenhal "IJsbaan Twente").

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen oorsprongsaanduiding voor deze benaming gegeven (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 gewijzigd in "Bruggertweg", welke weg bij besluit van 9 mei 1921 is vervallen.