Konijnenberg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Molenstraat n.-waarts tot de Visserij (niet officieel vastgesteld; de benaming is er derhalve door de volksmond aan gegeven).

Geschiedenis

Volgens het besluit van 14 augustus 1889 maakte deze straat deel uit van het Schurinksvoetpad; bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Visserijstraat".