Korte Stegge (ook Kortesteeg)

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Hengeloseweg (thans -straat) tot de Kortendijk (thans Kottendijk).

Geschiedenis

Deze naam was een tegenhanger van de Lange Steeg, waarmede de Hengeloseweg werd aangeduid (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 vastgesteld als "Deurningerweg" welke naam bij besluit van 6 juni 1893 is gewijzigd als "Deurningerstraat". Een oude benaming voor de Korte Stegge was ook "Boerenkerkhof".