Kortendijk

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Deurningerstraat n.w.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar het buitengoed "Den Kotten", volgens kadastrale gegevens van 1869 bestaande uit bouwland, huis en erf en als "Korte" aangeduid (14 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede). De benaming "De Korten" is ten onrechte gebezigd (zie ook bij "De weg naar de Korten", waarvoor op 14 augustus 1889 de naam "Drienerweg" werd vastgesteld). Bij besluit van 23 november 1905 gewijzigd in "Kottendijk".