Kortestraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de C.F. Klaarstraat (thans Boulevard 1945) z.-waarts tot de Koningstraat.

Geschiedenis

Naam ontleend aan de geringe lengte van de straat (29 mei 1936). Bij besluit van 27 april 1899 was voor deze straat de naam "Korte Getfertstraat" vastgesteld. Vervallen bij raadsbesluit van 8 mei 1972. De uit het wegdek van dit straatje afkomstige onregelmatige en kleurige keien liggen thans als sierlijke heuveltjes voor het I.T.C.-flatgebouw (Guest House) aan de zijde van de Boulevard 1945.