Labdijk of Labbedijk

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Van Loenstraat (thans van Loenshof) tot de 1e Langestraat (thans Marktstraat).

Geschiedenis

In deze zeer oude na 1694 "Walstraat" genoemde en op de stadswal duidende straat stond, voor zover na te gaan, reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw een "Fabricqhues", een onder een laag afdak geplaatst gemeenschappelijk weefvertrek voor mannen. Hier werd dus voor wat het weven betreft een eerste vorm van fabrieksmatige arbeid in Enschede aangetroffen (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 vastgesteld als "Walstraat".