Langehuizen

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Het gedeelte van de Hengelosestraat tussen de Wagelerstraat en de Westerstraat.

Geschiedenis

Met de "Langehuizen" werd een in 1837 door Helmig van Heek (1785-1847) gebouwde rij van 30 huizen aangeduid. Het stadinwaarts gelegen hoekhuis fungeerde als herberg en droeg de naam "Voermans Welvaren". De heer Van Heek schijnt de wens te hebben gekoesterd de benaming "Helmigshoek" ingang te doen vinden, doch in de volksmond ontstond al gauw de gemakkelijker uit te spreken benaming "Langehuizen", waarvan de huur oorspronkelijk Fl. 28,- en later Fl. 85,- per jaar bedroeg (niet officieel vastgesteld).