Langs De Aap

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Losserseweg (thans Oosterstraat) tot de Veenweg (thans Steenweg).

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen oorsprongsaanduiding voor deze benaming gegeven (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Apenweg"; deze weg is bij besluit van 26 februari 1923 in verband met de aanleg van de Laaressingel vervallen.