Lasonderpad

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Deurningerstraat in n.-richting tot de Roomweg.

Geschiedenis

Naar het stadsgedeelte "Het Lasonder", vroeger ook "Laarsonder" of "Laersonder" geheten (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 17 december 1912 is voor het gedeelte van de Deurningerstraat de naam "Binnenweg" vastgesteld en voor het overige deel "Lasonderstraat". Bij besluit van 24 oktober 1921 is aan het gedeeelte van de Lasonderstraat, lopende van de Lasondersingel tot de Roomweg, de naam "Tollensstraat" gegeven. Volgens het besluit van 14 augustus 1889 heette deze straat "Lasondersvoetpad".