Mooienhofstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Boulevard 1945 in z.-richting tot de Kuipersdijk-hoek Burgemeester Edo Bergsmalaan.

Geschiedenis

In deze omgeving bevond zich vroeger een tuin van vermaak, genaamd "De Mooienhof" (12 juli 1954). Bij raadsbesluit van 27 april 1899 van de voormalige gemeente Enschede was voor deze straat, lopende van de Willemstraat z.-waarts tot de Alsteedestraat, de naam "Mooienhofstraat" vastgesteld. Als uitvloeisel van het raadsbesluit van 12 juli 1954 is deze straat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1956 vervallen. De bij raadsbesluit van 12 juli 1954 nieuw benoemde "Mooienhofstraat" waarvan de omschrijving van de ligging hierboven wordt aangegeven, is bij raadsbesluit van 26 april 1971 vervallen; zij maakt thans deel uit van de Kuipersdijk.