Nieuwe Havenweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Hendrik ter Kuilestraat eerst in z.w.-, dan in n.w.-richting tot de Bruggenmorsweg-hoek Burgemeester Stroinkstraat.

Geschiedenis

Naar de in 1952 aangelegde nieuwe haven van het Twentekanaal (28 april 1952, gewijzigd 4 april 1955). Bij besluit van 31 oktober 1960 is de naam gewijzigd in "Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat", waarvan de ligging laatstelijk is gewijzigd bij besluit van B & W d.d. 16 februari (zie aldaar). Bij besluit van 14 december 1964 is de naam "Nieuwe Havenweg" opnieuw vastgesteld met als omschrijving: "van de Bruggertstraat in w.-richting tot de Ir. E.L.C. Schiff Sr. straat". Ook deze weg ontleende zijn naam aan de in 1952 aangelegde nieuwe haven van het Twentekanaal. Bij besluit van 2 november 1976 is deze weg door de aanleg van de z.g. Agglomeratieweg vervallen.