Oorlog

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Kuipersdijk w.-waarts doodlopend.

Geschiedenis

De herkomst van deze oude benaming wordt in het raadsbesluit niet aangegeven (27 april 1899 oud-Enschede). Bij besluit van 29 mei 1936 is deze straat vervallen.