Oude Beckumerweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Strootsweg w.-waarts tot de Kwinkelerweg.

Geschiedenis

Oude benaming voor de weg van Enschede naar het dorp Beckum (29 mei 1936). Vervallen bij raadsbesluit van 31 oktober 1977. Het gedeelte tussen de Windmolenweg en Kwinkelerweg is door de aanleg van de RW 35 benaamd als "Molenveld"; het overige gedeelte is bij de Windmolenweg aangetrokken.