Overschot

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Veenstraat o.-waarts doodlopend (het begin van dit straatje viel min of meer samen met de slagboom bij de toegang aan de Veenstraat tot het parkeerterrein van de voormalige Ned. Bontweverij).

Geschiedenis

Deze straat ontleend haar naam aan het overschot, waaruit de bouwkosten ad Fl. 12.980,- van de hier in 1863 gebouwde 20 huizen werden betaald. Na de grote stadsbrand op 7 mei 1862 kwam er voor de wederopbouw van de stad uit het binnenland, de koloniƫn en het buitenland aan giften in geld in totaal Fl. 249.682,33 bij het gemeeentebestuur binnen. Nadat dit bedrag over de verschillende wederopbouwprojecten was verdeeld, bleef er een overschot dat door de z.g. onderstandscommissie voor de bouw van deze 20 huizen werd bestemd. Ze schonk de woningen aan het stichtingsbestuur van het "Oude Mannen- en Vrouwenhuis", waaraan derhalve de huuropbrengst ad Fl. 60,- per woning per jaar ten goede kwam. Het Overschot ging op 10 januari 1916 voor een bedrag van Fl. 13.380,- aan verschillende ingezetenen van Enschede en Lonneker in eigendom over (27 april 1899 voormalig Enschede). Vervallen bij besluit van 7 mei 1962 m.i.v. de dag, waarop de laatste woning is ontruimd, t.w. 13 juli 1962.