Papestraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Markt n.o.-waarts tot de Achterstraat (thans Stadsgravenstraat).

Geschiedenis

Deze straat ontleent haar naam volgens C.J. Snuif vermoedelijk aan de omstandigheid dat de vicarissen, die het huis bewoonden dat op de plaats stond van de tegenwoordige Doopsgezinde kerk, zich door deze straat naar de kerk begaven (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Menistenstraat"; een oude benaming was ook "Menistensteegje".