Paul Krugerstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Lipperkerkstraat n.-waarts tot de Hoge Bothofstraat.

Geschiedenis

Naar Stefanus Johannes Paulus Kruger, Zuidafrikaans officier en staatsman, geb. 20 oktober 1825 te Vaalbank, overl. 14 juli 1904 te Clarens (Zw.). Had als generaal leidend aandeel in de 1e Vrijheidsoorlog en werd in 1883, '88, '93 en '98 tot president van Transvaal gekozen (17 mei 1900 oud-Enschede). Bij besluit van 29 mei 1936 gewijzigd in "C.J. Snuifstraat".