Pieter de Molijnstraat

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Elferinksweg, westelijk van de Wethouder Nijhuisstraat, in z.-richting tot de Jan Vermeerstraat.

Geschiedenis

Naar Pieter de Molijn, Ned. schilder, geb. 1595 te Londen, overl. 1661 te Haarlem. Schilderde voornamelijk duinlandschappen in een niet-traditionele compositie; later specialiseerde hij zich in fraaie krijttekeneingen (4 april 1955). Bij besluit van 15 oktober 1962 vervallen, daar de geprojecteerde straat niet is aangelegd. Bij hetzelfde raadsbesluit opnieuw vastgesteld met als omschrijving: "van de Thomas de Keyserstraat n.-waarts tot de Bruggertstraat" (zie aldaar).