Poortmanshekkeweg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Beltstraat ongeveer o.-waarts tot de Alst├Ątsestraat (thans Kalanderstraat).

Geschiedenis

De herkomst van deze naam is niet te achterhalen, vermoedelijk is deze ontleend aan de eigenaar van de weg, "Poortman" of "Poortmans" geheten. Het kwam vroeger nogal eens voor dat straten en wegen ook in het stadsgebied particulier bezit waren (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 14 augustus 1889 werd voor het gedeelte van de Beltstraat tot het Wolfstraatje (de latere Schoolstraat) de naam "Diezerstraat" vastgesteld, en voor het gedeelte van de 1e Krimstraat (de latere Oranjestraat) tot de Alst├Ątteweg (thans Kalanderstraat) de naam "Poortmansweg", welke weg bij besluit van 27 april 1899 werd omgedoopt in "Willemstraat". Als uitvloeisel van het besluit van 12 juli 1954 zijn de Diezerstraat en de Willemstraat in verband met de aanleg van de Boulevard 1945 ingaande 1956 vervallen.