Priksteeg

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Noorderhagen in n.-richting doodlopend.

Geschiedenis

In het raadsbesluit wordt geen verklaring voor de herkomst van deze benaming gegeven; deze is ook niet te achterhalen (14 augustus 1889 oud-Enschede). Bij de hernieuwde vasstelling van alle straatnamen op 27 april 1899 is deze steeg niet meer vermeld.