Rembrandtlaan

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van het Hoedemakerplein ongeveer w.-waarts tot de Stadsmatenstraat.

Geschiedenis

Naar Rembrandt Harmensz van Rijn, Ned. schilder en prentkunstenaar, geb 15 juli 1606 te Leiden, overl. 4 oktober 1669 te Amsterdam. Met zijn veelzijdig talent, levensernst en menselijk gevoel heeft hij een groot aantal kunstwerken, w.o. (zelf)portretten, composities met bijbelse en mythologische voorstellingen etc. gecreëerd. Enkele werken uit zijn omvangrijke oeuvre: "De Nachtwacht", "De Emmaüsgangers" en "Joods Bruidje" (19 februari 1907 oud-Enschede). Bij besluit van 29 mei 1936 gewijzigd in "Maarten Harpertsz. Tromplaan". Bij besluit van 12 november 1956 is in de schildersbuurt op het Stadsveld opnieuw een Rembrandtlaan vastgesteld (zie aldaar).